Hyppää sisältöön

Vaalitavoitteet - Trans ry


"Trans ry on asettanut vaalitavoitteet vuoden 2021 kuntavaaleihin, joissa painotetaan kuntaa yhdenvertaisena, kaikkia tukevana organisaationa, jossa on hyvä ja turvallinen olla oma itsensä.


Tavoitteet


1. Terveydenhuoltoon resursseja

Kuntavaalit vaikuttavat myös sairaanhoitopiirien hallintoon. Sairaanhoitopiirin vastuulla oleviin transhoitoihin tulee varata enemmän resursseja, muun muassa vaikuttamalla sairaahoitopiirin valtuuston luottamushenkilövalintoihin sekä edistämällä transihmisten tarvitsemien apuvälineiden korvattavuutta.


2. Kunta on työnantaja

Kunta työllistää transsukupuolisiakin. Tämän takia myös työvoimapoliittisten ratkaisujen tulee olla saavutettavia. Sukupuolineutraalien WC- ja pukeutumistilojen sekä -työvaatteiden tulee olla vaihtoehtona sukupuolitettujen vaihtoehtojen ohella.


3. Sukupuolineutraalit matkustusmahdollisuudet

Kunnan järjestämässä joukkoliikenteessä ei tule olla matkakortteja, joihin sukupuoli kuuluu olennaisena tietona. Tunnisteena tulee käyttää muita henkilötietoja. Matkustajan sukupuolta ei tule arvioida osana henkilön tunnistusta.


4. Työntekijöiden kouluttaminen

Valtuuston ja kunnan työntekijät tulee kouluttaa, jotta varmistetaan, että kaikilla on tarvittavat tiedot kohdata sukupuolivähemmistöjen edustajia ja sukupuolen moninaisuutta työssään.


5. Liikunnan ilo kuuluu kaikille

Kunnan ylläpitämissä liikunta- ja harrastuspaikoissa sukupuolineutraalien WC- ja pukeutumistilojen tulee olla vaihtoehtona sukupuolitettujen vaihtoehtojen ohella. Näistä tulee tiedottaa muiden saavutettavuustietojen kanssa."Lue lisää Trans ry:n asettamista vaalitavoitteista: Trans ry kuntavaalit 2021

Teksti ja kuva: Trans ry
Trans ry:n logo.